1e Berap 2020

Home

Covid-19

2020 zal als gevolg van COVID-19 voor onze gemeente zowel hogere kosten als lagere inkomsten met zich meebrengen. De vraag is of er maatregelen genomen kunnen worden om de uitgaven in 2020 te beperken. Is er een mogelijkheid om geplande investeringen niet of later uit te voeren en wat als we bijvoorbeeld onderhoud een jaar vooruit schuiven? Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden; hoe hoog zullen de extra kosten zijn, wat wordt het bedrag aan gederfde inkomsten vanuit heffingen en belastingen? En wat wellicht momenteel het grootste vraagteken is; welk bedrag aan compensatieregelingen kan onze gemeente verwachten?
Het niet of later uitvoeren van geplande investeringen levert in de exploitatie enkel als voordeel op dat de kapitaallasten dit jaar lager worden. Daarentegen komen we hierdoor ook niet tegemoet aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de "economie" te stimuleren. Indien dit jaar geen onderhoud uitgevoerd wordt, zal dit de volgende jaren gecompenseerd moeten worden en zal hiervoor ruimte in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief gevonden moeten worden.   
Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden om een duidelijke uitspraak te kunnen doen over de "knoppen waar we als gemeente aan kunnen draaien". De hoop is dat we de komende maanden al meer kunnen zeggen over het herstel van de Zeeuws-Vlaamse economie waardoor een betere inschatting te maken is over de hoogte van gederfde inkomsten en de hoogte van extra uitgaven. Daarnaast verwachten wij de komende periode ook meer duidelijkheid over de diverse compensatieregelingen. Wij hopen in één van de volgende financiële rapportages COVID-19 aan dit onderdeel meer invulling te kunnen geven.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03