1e Berap 2020

Home

Covid-19

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de (tot nu toe) gederfde inkomsten en een overzicht van de extra uitgaven. Een deel van deze uitgaven waren reeds begroot en hebben hierdoor geen gevolgen voor de exploitatie 2020.

De gevolgen voor de exploitatie 2020 bedragen momenteel € 2.069.500 negatief. De komende periode zal steeds meer duidelijk worden wat de daadwerkelijke hoogte van de gederfde inkomsten, de extra kosten en de compensatie vanuit diverse regelingen is. Een soortgelijk overzicht als onderstaand zal dan ook in elke rapportage Covid-19 geactualiseerd worden.

Inkomsten

Extra uitgaven

Opmerking

Toeristenbelasting

-€ 926.000

Parkeerbelasting

-€ 423.000

Overige belastingen

-€ 629.000

Tozo

-

Volledige compensatie

BUIG

€ 425.000

€ 425.000

Conform bijgesteld budget

Jeugd en gezin

€ 36.000

€ 36.000

Conform begroting

WMO

-

Conform begroting

Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting/parkeerbelasting

-

nog niet bekend

Compensatie sport/cultuur

-

nog niet bekend

Kinderopvang niet-KOT/SMI

-

nog niet bekend

Veiligheidsregio/GGD

-

nog niet bekend

ZRD

-

nog niet bekend

Taskforce

€ 120.000

€ 120.000

resultaatbestemming 2019 (geen gevolg voor exploitatie 2020)

LED-karren

€ 53.500

(Verkeers)borden

€ 26.500

Vergoeding extra zorgkosten

€ 9.000

Diversen

€ 2.500

Totaal

-€ 1.397.000

€ 672.500

Totaal gevolgen exploitatie

€ 2.069.500

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03