1e Berap 2020

Home

Realistisch begroten

Hieronder staan de bijstellingen uit fase 1. De basis hiervoor zijn de gerealiseerde cijfers uit 2019 en vorige jaren.

Volgnr

Omschrijving / toelichting

Lasten /

Bijstelling

Structureel

baten

voordeel

nadeel

1

Winstuitkeringen - dividend bng structureel hoger

baten

8.500

Ja

2

Onroerende zaakbelasting (ozb)

baten

28.000

Ja

3

Precariobelasting

baten

14.000

Ja

4

Toeristenbelasting (sterk afhankelijk van de corona-effecten)

baten

250.000

Ja

5

Leges aanleggen uitritten

baten

5.000

Ja

6

Parkeergelden (sterk afhankelijk van de corona-effecten)

baten

151.000

Ja

7

Parkeerboetes (sterk afhankelijk van de corona-effecten)

baten

60.000

Ja

8

Staangelden strandpaviljoens

baten

100.000

Ja

9

Leges verkeersmaatregelen

baten

9.000

Ja

10

Rente kortlopende geldleningen

lasten

4.000

Ja

11

Vervoermiddelen agv meer voertuigen - motorbrandstof/motorrijtuigenbelasting/onderhoud

lasten

33.000

Ja

12

Bijdrage aan Waterschap tbv onderhoud wegen obv septembercirculaire 2019

lasten

40.000

Ja

13

Exploitant MFC Breskens

lasten

92.000

Ja

14

ICT - leasekosten

lasten

55.000

Ja

15

Onderwijsachterstandenbeleid obv beschikking ministerie, besteding loopt mee in het proces Sociaal domein

baten

325.000

325.000

Ja

16

Leges burgerzaken agv verlenging geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar

baten

90.000

Ja

Subtotaal

1.049.500

540.000

Saldo

509.500

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03