1e Berap 2020

Realistisch begroten

Samenvatting

Samengevat is er in 2020 en volgende jaren een positieve bijstelling doorgevoerd van € 509.500. Zoals hiervoor al aangegeven is dit slechts fase 1 van realistisch begroten. Dit kan niet los gezien worden van fase 2. Dit voordeel wordt vooralsnog geparkeerd. Pas na toevoeging van fase 2 zal er een compleet beeld ontstaan, waarna er voorstellen tot een bestemming van het voordeel of dekking van het tekort zullen worden gedaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03