1e Berap 2020

Home

Covid-19

De effecten als gevolg van Covid-19 zijn nog niet volledig in beeld. Zoals in hoofdstuk 8 geschetst zijn er nog teveel onduidelijkheden in de hoogte van extra uitgaven, gederfde inkomsten en de daadwerkelijke uitwerking van compensatieregelingen. Niet alleen onze gemeente worstelt met de mogelijke gevolgen voor de begroting 2021. Ook  andere gemeenten vinden dit lastig. Een bijkomend vraagstuk is of COVID-19 enkel gevolgen heeft voor 2020 en begin 2021 of dat we de gevolgen hiervan en van een mogelijke recessie nog jaren voelen. We hopen in de komende perioden uitspraken te kunnen doen over de gevolgen voor de kaders 2021 en verder en zullen in de hierop volgende financiële rapportages COVID-19 over blijven rapporteren.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03