1e Berap 2020

Home

Covid-19

De gemeente haalt haar inkomsten voor een belangrijk deel uit het innen van heffingen en belastingen. Met betrekking tot het opleggen van deze heffingen en belastingen heeft de gemeente, in samenwerking met Sabewa Zeeland en de overige Zeeuwse gemeenten, een aantal maatregelen genomen :

  • aanslagen (water)toeristenbelasting, forensenbelasting en precariobelasting zijn nog niet opgelegd;
  • tot 1 juli 2020 worden geen nieuwe aanslagen verstuurd;
  • de definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 wordt pas na 1 juli 2020 opgelegd;
  • invordering vindt pas plaats na 1 juli 2020;
  • tot 1 juli 2020 kan uitstel van betaling aangevraagd worden bij Sabewa.

Enerzijds zorgen deze maatregelen ervoor dat heffingen later in 2020 of zelfs pas in 2021 geïnd zullen worden. Anderzijds is ook de verwachting dat een percentage van deze heffingen simpelweg niet geïnd kunnen worden worden door bijvoorbeeld faillissementen.
De hoogte van gederfde inkomsten hangt af van verschillende factoren; hoe lang duren de Rijksmaatregelen, in welke maatregelen worden gemeenten eventueel gecompenseerd door het Rijk, in welke mate en met welk tempo herstelt de (Zeeuws-Vlaamse) economie en toerisme zich, etc. Momenteel schatten wij de derving van inkomsten voor de volgende heffingen en belastingen als volgt in:

Toeristenbelasting - periode 15 maart tot 1 juni
uitgangspunt:
15 maart - 1 mei: 100% derving
1 mei - 1 juni: hotels en huisjes zijn voor 15% bezet; kamperen 100% derving

Soort

15-31 Mrt

April

Mei

Totaal

Hotel

€ 46.000

€ 118.000

€ 115.000

€ 279.000

Huisjes

€ 45.000

€ 143.000

€ 141.000

€ 329.000

Kamperen

€ 14.000

€ 88.000

€ 216.000

€ 318.000

Totaal

€ 105.000

€ 349.000

€ 472.000

€ 926.000

Parkeerbelasting periode 15 maart tot 1 juni

Periode

2017

2018

2019

Gemiddeld 2017/2019

15-31 Maart

€ 45.000

€ 41.000

€ 70.000

€ 52.000

April

€ 151.000

€ 178.000

€ 184.000

€ 171.000

Mei

€ 196.000

€ 245.000

€ 159.000

€ 200.000

Totaal

€ 392.000

€ 464.000

€ 413.000

€ 423.000

Overige belastingen/heffingen

Soort

Uitgangspunt

Totaal

Leges evenementen

Periode maart - augustus

€ 9.800

Marktgelden

Seizoensmarkt Cadzand

€ 6.300

Precariobelasting - terrassen

16 maart - 1 juni

€ 50.000

Reclamebelasting

3% begroot 2020

€ 4.000

Forensenbelasting

10% begroot 2020

€ 203.000

Onroerende-zaakbelastingen

3% begroot 2020

€ 192.000

Afvalstoffenheffing

werkelijk 2020

-€ 5.500

Rioolheffing

werkelijk 2020

€ 26.500

Hondenbelasting

werkelijk 2020

-€ 800

Leges bouwvergunningen

20% begroot 2020

€ 144.000

Totaal

€ 629.300

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03